Projekty

Teatr  Modny                                                             

Tekst: Benedetto Marcello
Muzyka: Antonio Vivaldi (wybrane arie operowe)
Kierownictwo muzyczne: Lilianna Stawarz
Reżyseria: Natalia Kozłowska
Wystąpili:
Dagmara Barna
Anna Radziejewska
Kacper Szelążek
Sylwester Smulczyński
Andrzej Mastalerz

W 1720 r. w Wenecji ukazała się broszurka Teatro alla moda — Teatr modny , czyli łatwy i pewny sposób dobrego komponowania i wykonywania oper włoskich na modłę współczesną, autorstwa Benedetto Marcello. Pod niewinnym tytułem znany kompozytor ukrył paszkwil na styl, formę i treści przedstawień operowych osiemnastowiecznej Wenecji, wymierzony — jak wynika z zawartych w tekście aluzji — głównie przeciwko swemu sławnemu rywalowi, Antonio Vivaldiemu i jego współpracownikom. Autor szyderczego tekstu piętnował muzyczną sztampę i banał, nazbyt lekkie i łatwe scenariusze, komercyjny — jak byśmy dziś powiedzieli — charakter wystawianych oper oraz wszelką pseudoartystyczną tandetę, schlebianie masowym gustom i nastawienie twórców na szybki zarobek. Bez względu na dawne kontrowersje nasz spektakl pragnie przypomnieć piękno, liryzm, dramatyzm i wirtuozerię muzyki Vivaldiego.

Przedstawienie w reż. Natalii Kozłowskiej przygotowali soliści — Dagmara Barna, Anna Radziejewska, Kacper Szelążek, Sylwester Smulczyński oraz Andrzej Mastalerz w roli narratora — a także zespół instrumentalny pod kierunkiem Lilianny Stawarz. W spektaklu zaprezentowane zostaną arie z oper Antonio Vivaldiego (m.in. Il Tigrane i Catone in Utica) w zestawieniu z fragmentami tekstu Teatro alla moda w przekładzie Anny Szweykowskiej. Warto uświadomić sobie, słuchając słów sprzed niemal 300 lat, że dzisiejsze spory wokół najnowszych trendów w teatrze i muzyce nie są niczym nowym.

Spektakl przygotowany na zamówienie Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego dla cyklu dramma per musica, premiera odbyła się 15 września 2013 r.  w Auli Starej Biblioteki UW przy Krakowskim Przedmieściu. 26/28.