Kontakt

mail: stowarzyszenie@drammapermusica.pl

 

Adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Dramma per Musica

ul.Perkuna 54 m 14

04-180 Warszawa

 

KRS 0000419075,

NIP 113 285 71 52,

REGON 146168887,

Bank Handlowy SA nr konta: 15 1030 0019 0109 8530 0042 3840