Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per Musica to organizacja non profit, działająca od 2012 r., skupiająca ludzi sztuki i nauki, których pasją jest sztuka baroku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie zatrudnia pracowników etatowych. Działa społecznie, a wszystkie środki finansowe pozyskiwane z dotacji, darowizn, sponsoringu w całości przeznacza na realizację celów statutowych, do których należą m. in.:

– popularyzacja sztuki, w szczególności muzyki baroku,
– wspieranie rozwoju polskiej kultury
– integrowanie twórców i wykonawców
– działalność edukacyjna, a w szczególności wspieranie rozwoju młodych talentów

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest przybliżanie polskiemu odbiorcy opery barokowej, która w swej kunsztownej formie zachowuje uniwersalne treści, zaskakująco bliskie współczesnemu odbiorcy i inspirujące do nowoczesnego myślenia o teatrze. Założyciele Stowarzyszenia mają wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, a także najbardziej renomowanych instytucjach kultury, takich jak Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina czy Warszawska Opera Kameralna. Prezesem Stowarzyszenia jest Lilianna Stawarz wybitna polska klawesynistka i kierownik muzyczny, a wiceprezesem Anna Radziejewska światowej klasy solistka operowa. Inicjując przed czterema laty swoją działalność Stowarzyszenie postawiło sobie za cel realizowanie inscenizacji oper barokowych, niewystawianych wcześniej na polskich scenach operowych. Stowarzyszenie do tej pory wyprodukowało i wystawiło trzy premierowe spektakle: inscenizacje dwóch oper G. F. Händla Agrippiny (2014 r.) i Orlanda (2015 r.), oraz spektakl do muzyki A. Vivaldiego Teatro alla Moda (2013 r.). Przy Stowarzyszeniu powstała orkiestra Royal Baroque Ensemble prowadzona przez Liliannę Stawarz a złożona z najlepszych w kraju instrumentalistów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej, grających na kopiach instrumentów z epoki. Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest promocja polskich solistów operowych, którzy z powodzeniem występują na zagranicznych scenach, a wciąż są niedoceniani w kraju.  Stowarzyszenie wspiera też rozwój młodych muzyków, organizując bezpłatne warsztaty mistrzowskie dla wokalistów interesujących się wykonawstwem muzyki dawnej, wspiera zespół instrumentalny Gradus ad Parnassum, daje szansę na występ w profesjonalnych produkcjach młodym talentom.

Działania Stowarzyszenia zostały docenione przez polskie środowisko muzyczne – inscenizacja Agrippiny G. F. Händla została nominowana do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Wydarzenie Muzyczne Roku 2014. Spektakl Agrippina znalazł się w towarzystwie takich prestiżowych instytucji kultury jak: Teatr Wielki – Opera Narodowa (wystawienie Jolanty i Zamku Sinobrodego w Metropolitan Opera) i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (otwarcie nowej siedziby orkiestry oraz Festiwal Otwarcia).

W 2015 r. Stowarzyszenie we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie i Warszawską Operą Kameralną zainicjowało cykliczny Festiwal Oper Barokowych, który co roku odbywa się w Teatrze Królewskim, przyciągając w pierwszej połowie września liczne grono melomanów.