Manager orkiestry RBE poszukiwany

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per Musica poszukuje

Managera projektów orkiestry barokowej Royal Baroque Ensemble

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego-poziom zaawansowany w mowie i piśmie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • znajomość rynku muzycznego (krajowe i zagraniczne festiwale muzyki dawnej, orkiestry, soliści, dyrygenci),
 • doskonałe umiejętności organizacyjne-w tym samodzielność organizacji własnej pracy,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Mile widziane:

 • wykształcenie muzyczne – muzykologiczne, instrumentalne, wokalne lub wiedza dotycząca muzyki poważnej podlegająca weryfikacji w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • znajomość dodatkowego języka obcego (włoski, francuski, niemiecki).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja koncertów, spektakli operowych i innych wydarzeń artystycznych związanych z działalnością RBE w Polsce i za granicą,
 • wykonywanie czynności administracyjno-organizacyjnych dotyczących przygotowania i realizacji projektów w porozumieniu z władzami Stowarzyszenia, w tym:

– korespondencja z artystami i agencjami
– sporządzanie i przekazywanie umów
– logistyka poszczególnych projektów
– starania w pozyskiwaniu środków finansowych od instytucji publicznych i podmiotów prywatnych na działalność zespołu oraz rozliczanie przyznanych dotacji.

Stowarzyszenie oferuje:

 • samodzielną, kreatywną pracę i odpowiedzialność za realizowane zadania,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w tworzeniu wyjątkowych projektów, w tym inscenizacji oper barokowych,
 • praca w międzynarodowym środowisku muzycznym,
 • rozliczenia według zadań projektowych.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny

– CV

– dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane  wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: stowarzyszenie@drammapermusica.pl z dopiskiem „Koordynator RBE” .

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się ze wszystkimi kandydatami.